Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 299 от 20.09.2012 г.

Прието с Протокол № 15/20.09.2012 г.

На основание чл. 21, ал. 2 и чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, във връзка с чл. 13, ал. 1, т. 2 от Закона за концесиите (ЗК), чл. 19, ал. 2, чл. 20, ал. 1 и ал. 2, и чл. 22 от ЗК, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие за започване на подготвителни действия за предоставяне на концесия на воден обект – микроязовир „Тетово”, в землището на с. Тетово, Община Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)