Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 3 от 08.11.2011 г.

Препис-извлечение!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 3
Прието с Протокол № 1/08.11.2011 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 3 и чл. 24, ал. 1 от ЗМСМА и чл. 9, 10 и 12 от Правилника за организация и дейността на общинския съвет и неговите комисии и взаимодействията им с общинската администрация, общинският съвет реши:

1. Избира доц. Васил Бонев Пенчев за председател на Общински съвет – Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)