Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 3 Прието с Протокол № 1/11.11.2019 г.

На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА и чл.54, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, общинският съвет реши:

 1. Избира временна комисия, която да изготви проект на Правилник за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация с численост от 9 души.
 2. Избира за председател на комисията Александър Неделчев и членове:
  1.  Наталия Кръстева
  1. Асен Даскалов
  1. Елеонора Николова
  1. Д-р Теодора Константинова
  1. Мирослав Славчев
  1. Борислав Рачев
  1. Тодор Койнов
  1. Бедрос Пехливанян.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

         (Иво Пазарждиев)