Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 3 Прието с Протокол № 1/13.11.2023г.

На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА и чл.54, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, общинският съвет реши:

 1. Избира временна комисия, която в едноседмичен срок да изготви проект на Правилник за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация с численост от 11 души.
 2. Избира за председател на комисията Рена Стефанова и членове:
 • Биляна Иванова
 • Росица Георгиева
 • Мариян Димитров
 • Иво Пазарджиев
 • Анатоли Станев
 • Елеонора Николова
 • Деян Недков
 • Семра Джиниева
 • Иван Величков
 • Галичка Николова.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(акад. Христо Белоев, дтн)