Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 30 Прието с Протокол № 3/21.12.2023г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА; чл. 39, ал. 4 от Закона за общинската собственост; във връзка чл. 44, ал. 4 от Наредба №1 на Общинския съвет за общинската собственост, Общински съвет – Русе реши:

          1. Дава съгласие да се учреди безвъзмездно право на ползване за периода от 25.02.2024 г. до 03.03.2024 г. включително, за срок от осем календарни дни, в полза на Сдружение “Развитие на социалния капитал“, ЕИК 177003362, спрямо преместваем обект – частна общинска собственост – павилион №31 за търговска дейност, с размери 2,00 м/ 2,00 м и с площ 4,00 кв. м, монтиран в гр. Русе, зона „Б“, пл. „Свобода“, в организиран Мартенски базар, съобразно подробна схема по чл. 56 от ЗУТ, утвърдена от Главния архитект на Община Русе на 11.10.2023 г. и Разрешение за поставяне №329 от 11.10.2023 г. на Главния архитект на Община Русе;

          2. Дава съгласие да се учреди безвъзмездно право на ползване за периода от 18.02.2024 г. до 24.02.2024 г. включително, за срок от седем календарни дни, в полза на Сдружение „Дунавско сияние“, ЕИК 176854495, спрямо преместваем обект – частна общинска собственост – павилион №31 за търговска дейност, с размери 2,00 м/ 2,00 м и с площ 4,00 кв. м, монтиран в гр. Русе, зона „Б“, пл. „Свобода“, в организиран Мартенски базар, съобразно подробна схема по чл. 56 от ЗУТ, утвърдена от Главния архитект на Община Русе на 11.10.2023 г. и Разрешение за поставяне №329 от 11.10.2023 г. на Главния архитект на Община Русе.

          3. Дава съгласие да се учреди безвъзмездно право на ползване за периода от 24.02.2024 г. до 03.03.2024 г. включително, за срок от девет календарни дни, в полза на Сдружение „Български червен кръст”, ЕИК 000703415, за нуждите на Областен съвет на български червен кръст – Русе, спрямо преместваем обект – частна общинска собственост – павилион №33 за търговска дейност, с размери 2,00 м/ 2,00 м и с площ 4,00 кв. м, монтиран в гр. Русе, зона „Б“, пл. „Свобода“, в организиран Мартенски базар, съобразно подробна схема по чл. 56 от ЗУТ, утвърдена от Главния архитект на Община Русе на 11.10.2023 г. и Разрешение за поставяне №329 от 11.10.2023 г. на Главния архитект на Община Русе.

          4. Дава съгласие да се учреди безвъзмездно право на ползване за периода от 19.02.2024 г. до 01.03.2024 г. включително, за срок от дванадесет календарни дни, в полза на Сдружение „Дете и пространство“, ЕИК 131333228, спрямо преместваем обект – частна общинска собственост – павилион №34 за търговска дейност, с размери 2,00 м/ 2,00 м и с площ 4,00 кв. м, монтиран в гр. Русе, зона „Б“, пл. „Свобода“, в организиран Мартенски базар, съобразно подробна схема по чл. 56 от ЗУТ, утвърдена от Главния архитект на Община Русе на 11.10.2023 г. и Разрешение за поставяне №329 от 11.10.2023 г. на Главния архитект на Община Русе.

          5. Дава съгласие да се учреди безвъзмездно право на ползване за периода от 12.02.2024 г. до 23.02.2024 г. включително, за срок от дванадесет календарни дни, в полза на Народно читалище „Ново начало – 2021“, ЕИК 206648600, спрямо преместваем обект – павилион №32 за търговска дейност частна общинска собственост, с размери 2,00 м/ 2,00 м и с площ 4,00 кв. м, монтиран в гр. Русе, зона „Б“, пл. „Свобода“, в организиран Мартенски базар, съобразно подробна схема по чл. 56 от ЗУТ, утвърдена от Главния архитект на Община Русе на 11.10.2023 г. и Разрешение за поставяне №329 от 11.10.2023 г. на Главния архитект на Община Русе.

          6. Дава съгласие да се учреди безвъзмездно право на ползване за периода от 24.02.2024 г. до 05.03.2024 г. включително, за срок от единадесет календарни дни, в полза на Сдружение „Германо-Българска Помощ за Животните“, ЕИК 124607497, спрямо преместваем обект – павилион №32 за търговска дейност частна общинска собственост, с размери 2,00 м/ 2,00 м и с площ 4,00 кв. м, монтиран в гр. Русе, зона „Б“, пл. „Свобода“, в организиран Мартенски базар, съобразно подробна схема по чл. 56 от ЗУТ, утвърдена от Главния архитект на Община Русе на 11.10.2023 г. и Разрешение за поставяне №329 от 11.10.2023 г. на Главния архитект на Община Русе.

          7. Дава съгласие да се учреди безвъзмездно право на ползване за периода от 17.02.2024 г. до 23.02.2024 г. включително, за срок от седем календарни дни, в полза на Сдружение „Спелео клуб „Академик“ – Русе“, ЕИК 205667220, спрямо преместваем обект – павилион №33 за търговска дейност частна общинска собственост, с размери 2,00 м/ 2,00 м и с площ 4,00 кв. м, монтиран в гр. Русе, зона „Б“, пл. „Свобода“, в организиран Мартенски базар, съобразно подробна схема по чл. 56 от ЗУТ, утвърдена от Главния архитект на Община Русе на 11.10.2023 г. и Разрешение за поставяне №329 от 11.10.2023 г. на Главния архитект на Община Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 (акад. Христо Белоев, дтн)