Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 302 Прието с Протокол № 12/19.07.2016 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.15 от ЗМСМА, Общинският съвет реши:
Дава съгласие Община Русе да стане пълноправен член на Сдружението „Български речен клъстер „Дунав“, под условие че Община Русе няма да заплаща членски внос.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)