Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 302

РЕШЕНИЕ № 302
Прието с Протокол № 17/11.09.2008 г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.193 ал.8 и чл.210 от ЗУТ, Общинският съвет реши:

1. Приема база за оценка на правото на прокарване за изграждане на елементи от техническата инфраструктура на територията на Община Русе, както следва:

Зона на гр.Русе

Средни цени терени в евро

ОПС
Евро/м2

% от
ОПС

Курс
евро

Цена в
Лв/м2

Цена в
лв/м.л.=0,5м2
За озеленена площ

Цена в
Лв/м.л
Тротоар
х1.253

Цена в
Лв/м.л
Улица
х1.654

Цена в
Лв/м.л
Тротоар
керамични
тухли
х2.204

Цена в
Лв/м.л
Чист
терен
х 0,370

1 зона

400

200

0,01

1,95583

3,912

1,956

2,351

3,573

4,602

0,749

2 зона

300

150

0,01

1,95583

2,934

1,467

1,763

2,680

3,452

0,562

3 зона

200

100

0,01

1,95583

1,956

0,978

1,175

1,787

2,301

0,375

4 зона

150

75

0,01

1,95583

1,467

0,733

0,882

1,340

1,726

0,281

5 зона

60

30

0,01

1,95583

0,587

0,293

0,353

0,536

0,690

0,112

2. Дължимата супа за прокарване на елементите на техническата инфраструктура се заплаща от собственика на инженерните мрежи, съгласно нормативните документи.