Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 305 от 20.09.2012 г.

Прието с Протокол № 15/20.09.2012 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл. 21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.6, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.2, ал.2 от Наредба № 1 за общинската собственост на ОбС-Русе, общинският съвет реши:

1. Обявява имот намиращ се в с. Червена вода, Община Русе, представляващ УПИ ІІ в кв. 75 с площ 15 000 кв.м., за имот частна общинска собственост. За същия следва да се състави акт за частна общинска собственост.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)