Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 305

РЕШЕНИЕ № 305
Прието с Протокол № 17/11.09.2008 г.

На основание чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл.36, ал.2, т.4 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, Общинският съвет реши:

1. Допълва свое решение № 206 / 2004 год. като утвърждава предоставянето на услугата Домашен социален патронаж и в с. Долно Абланово, считано от 01.10.2008 год. в рамките на общите места и без промени в бюджета на патронажа.