Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 306

РЕШЕНИЕ № 306
Прието с Протокол № 17/11.09.2008 г.

На основание чл. 21 ал.1 т.23 от ЗМСМА, Общинският съвет реши:

1. Отпуска на Дора Иванова Димитрова еднократна помощ в размер на 1500 лв., която да бъде изплатена от бюджета на Община Русе.