Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 308 Прието с Протокол № 12/19.07.2016 г.

На основание чл.63, ал. 2 от ПОДОбС, общинският съвет реши:
1. Утвърждава дати за провеждане на заседанията на ОбС – Русе през месец септември и четвъртото тримесечие на 2016 г., както следва:
– 19.09.2016 г.
– 20.10.2016 г
– 17.11.2016 г.
– 15.12.2016 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)