Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 308

РЕШЕНИЕ № 308
Прието с Протокол № 17/11.09.2008 г.

На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, във връзка с чл. 9, ал.2 и чл.65, ал.1, т.2 от Закона за защита при бедствия, Общинският съвет реши:

1. Утвърждава План за защита при бедствия на община Русе.