Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 309

РЕШЕНИЕ № 309
Прието с Протокол № 17/11.09.2008 г.

На основание чл.21, ал.1, т. 1 от ЗМСМА, чл.46, ал.1 във връзка с чл. 42 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, общинският съвет реши:

1. Създава комисия по етика и избира следните общински съветници за нейни членове: Даниела Миткова, Минко Цочев, Емел Видинлиева, Данко Павлов, Мирослав Манолов, Теодор Оджаков и Евгени Игнатов.
2. Избира ръководство в състав:
Председател: Теодор Оджаков.
Заместник председател: Минко Цочев.