Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 31 от 15.12.2011 г.

Препис-извлечение!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 31
Прието с Протокол № 3/15.12.2011 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и във връзка с чл.3 от договор № Д01-774/24.08.2009 год. между Министерство на образованието и науката и Община Русе, Общинският съвет реши:

1.Определя за училище – преимуществен ползвател на моторно превозно средство – СОУЕЕ ”Св. Константин – Кирил Философ” – Русе на МПС марка „Peugeot”, модел Boxer FV 335L3H2 2.2 HDI/100 cat, 11+1 места, рег.№ СА 0979 МР.
2.Възлага на Кмета на Община Русе да създаде организация за приемо-предаването на моторното превозно средство и издаде заповед за реда и начина на ползването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(проф. В. Пенчев)