Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 31 Прието с Протокол № 2/30.11.2015 г.

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл.40 ал.1 от Постановление № 8 от 16 януари 2015 година за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2015г., Общинският съвет – Русе реши:

Утвърждава допълване на Приложение №17 Списък на лицата и длъжностите, имащи право на транспортни разходи утвърдено с Решение на Общински съвет №1285/12.02.2015г., както следва:

По Приложение №17
ФУНКЦИЯ „ОБРАЗОВАНИЕ“
Дейност „ ЦДГ и ОДЗ“
Добавя се:
1. Илка Маринова Петрова – домакин ЦДГ „Червената шапчица“-новоназначена – билети
Отпада:
1. Малина Димитрова Йорданова- домакин- поради освобождаване от длъжност

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)