Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 31

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 31
Прието с Протокол № 5/18.01.2008 г.

  На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 56, ал.1 от ЗУТ, чл.14., ал.7 от ЗОС; чл.12, ал.ал.1 и 2, чл. 17 от Наредба №1; раздел І, чл.2, ал.ал.1,2 и 4; раздел ІІ, чл.чл.3, 4, 5 от Наредба №2; чл.21, ал.1 от Наредба №7 и чл.51-б от Закона за физическото възпитание и спорта,   Общинският съвет реши:   

    І. Дава съгласие да бъде проведен търг за отдаване под наем за срок от четири години на части от терени ПОС, за поставяне на: 

    1. Павилион за производство и продажба на закуски и кафе с площ от 6,00 кв.м. и начална наемна цена – 15,00лв., определена съгласно раздел І, чл.2, ал..1, т.1 и т.15, ал.2, ал.4 ; раздел ІІ, чл.чл.3, 4, 5 от Наредба №2., в ж.к. “Дружба -2”, ул. “Боровец” и ул.”Китка”                                       
    2. Павилион за търговска дейност с площ от 7,00 кв.м. и начална наемна цена – 27,00лв., определена съгласно раздел І, чл.2, ал..1, т.1 и ал.2 ; раздел ІІ, чл.чл.3, 4, 5 от Наредба №2., в ж.к. “Дружба -2”, ул. “Боровец” и ул.”Китка”.   
3.Павилион за продажба на вестници, цигари и промишлени стоки с площ от 4,00кв.м. и начална наемна цена – 43,00лв., по бул. „Бозвели”, до бл. „Пушкин”, определена съгласно раздел І, чл.2, ал..1, т.1 и ал.2 ; раздел ІІ, чл.чл.3, 4, 5 от Наредба №2.
    4. Павилион за вестници и списания, срещу Централна поща, ъгъла на малката градинка, откъм пл.”Свобода” с площ от 1,44 кв.м. и начална наемна цена по 26,00лв., определена съгласно раздел І, чл.2, ал..1, т.1 и ал.2 ; раздел ІІ, чл.чл.3, 4, 5 от Наредба №2.                                                    5. Павилион за вестници и списания, срещу Централна поща, ъгъла на малката градинка, откъм пл.”Свобода” с площ от 1,44 кв.м. и начална наемна цена по 26,00лв., определена съгласно раздел І, чл.2, ал..1, т.1 и ал.2 ; раздел ІІ, чл.чл.3, 4, 5 от Наредба №2.
    6.  Един брой  павилион за закуски,  срещу Централна поща, ъгъла на малката градинка, откъм ул.”Княжеска” с площ 6,40 кв.м и начална наемна цена – 94,00лв.,  определена съгласно раздел І, чл.2, ал..1, т.3 и ал.2 ; раздел ІІ, чл.чл.3, 4, 5 от Наредба №2.   
    ІІ.  Дава съгласие да бъде проведен конкурс за отдаване под наем за срок от четири години на части от терени ПОС, за поставяне на: 
   
7. Точка №580-Т от общата схема за поставяне на павилион за вестници и списания на ул. “П.Д.Петков” и ул. „Раковска” с площ – 10,00кв.м. и начална наемна цена – 148,00лв., определена съгласно раздел І, чл.2, ал..1, т.1 и ал.2 ; раздел ІІ, чл.чл.3, 4, 5 от Наредба №2                                            8. Точка № 546-Т от общата схема за поставяне на павилион за вестници и списания на ул. “Борисова” и ул. „Симеон Велики” с площ – 1,00кв.м. и начална наемна цена – 24,00лв.,  определена съгласно раздел І, чл.2, ал..1, т.1 и ал.2 ; раздел ІІ, чл.чл.3, 4, 5 от Наредба №2.                                   
9.  Павилион №13 от схемата за цветен пазар пред Операта, елемент на зона „Б”, с площ – 6,00кв.м. и начална наемна цена – 100,00лв.,  определена съгласно раздел І, чл.2, ал..1, т.1 и ал.2 ; раздел ІІ, чл.чл.3, 4, 5 от Наредба №2               
10. Точка № 555-Т от общата схема за поставяне на павилион за продажба на печатни произведения – книжарница, върху част от терен ПОС срещу театъра , с площ от 14,85 кв.м. и базисна (начална) наемна цена – 182,00лв., определена съгласно раздел І, чл.2, ал..1, т.1 и ал.2 ; раздел ІІ, чл.чл.3, 4, 5 от Наредба №2.               
11. Точка №287 от общата схема за поставяне на павилион за вторични суровини  в ж.к.. “Родина” до бл. „Драва”, с площ – 123,00кв.м. и начална наемна цена – 199,00лв.,  определена съгласно раздел І, чл.2, ал..1, т.16 и ал.2 ; раздел ІІ, чл.чл.3, 4, 5 от Наредба №2                                            12.  Точка №399 от общата схема за поставяне на павилион – тото пункт в  ж.к. “Дружба-3” до бл. №6, кв.592, с площ – 25,00кв.м. и начална наемна цена – 115,00лв.,  определена съгласно раздел І, чл.2, ал..1, т.13 и ал.2 ; раздел ІІ, чл.чл.3, 4, 5 от Наредба №2/                                                    13. Точка №198 от общата схема за поставяне на павилион – кафе – клуб и център за туристическа информация на площад “Иван Вазов”, в градинката ( до американското пазарче) с площ от 44,70 кв.м. и базисна (начална) наемна цена – 223,00лв., определена съгласно раздел І, чл.2, ал..1, т.3 и ал.2 ; раздел ІІ, чл.чл.3, 4, 5 от Наредба №2.
    14. Точка № 592-Т от общата схема за поставяне на павилион за вестници и списания на ул. “Средец” – пл. „Свобода” с площ – 12,69кв.м. и начална наемна цена – 177,00лв.,  определена съгласно раздел І, чл.2, ал..1, т.1 и ал.2 ; раздел ІІ, чл.чл.3, 4, 5 от Наредба №2                           
   
ІІІ. Упълномощава Кмета на Община – Русе да създаде организация за провеждане на търг по точка І. И конкурс по т.ІІ, след влизане в сила Решение на Общинския съвет и сключи договори за наем с лицата спечелили търга и конкурса.
Срок на договорите, съгласно точка І и ІІ.