Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 310

РЕШЕНИЕ № 310
Прието с Протокол № 17/11.09.2008 г.

На основание чл.63, ал. 2 от ПОДОбС, общинският съвет реши:

1. Утвърждава дати за провеждане на заседания на ОбС – Русе през четвъртото тримесечие на 2008 г., както следва:
– 16.10.2008 г.
– 20.11.2008 г.
– 18.12.2008 г.