Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 311

РЕШЕНИЕ № 311
Прието с Протокол № 18/16.10.2008 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.72 от ТЗ, Общинският съвет реши:

1.Приема оценката на апортната вноска – право на строеж в размер на 42 576 кв.м./представляващо разликата между предвидените 95 778 кв.м. и увеличението на 138 354 кв.м./ в УПИ XIX-5094, кв. 418 в Ц.Г.Ч. – ж.к. „Ялта за изграждането на универсална спортно зрелищна зала и обществен комплекс състоящ се от спортно-развлекателни и търговски елементи, хотелски и бизнес център, открити и закрити паркинги и озеленени терени за обществено ползване, изготвена от вещи лица, определени с Акт за назначаване № 20080424091636/17.05.2008г. на Агенцията по вписванията, която включва:
– стойност на увеличението на апорта – 5 190 200 лв.;