Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 32

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 32
Прието с Протокол № 5/18.01.2008 г.

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 129, ал.1 от ЗУТ, Общинският съвет реши::

1. Да бъде утвърден проект за ПУП –  Парцеларен план за път свързващ Русенски индустриален парк, местност “ Слатина “ – гр. Русе с път ІІ – 21 Русе – Силистра.