Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 322 от 20.09.2012 г.

Прието с Протокол № 15/20.09.2012 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8, във връзка с чл.21, ал. 2 от ЗМСМА, чл.10, ал.4 и чл.44, ал.2, т.1 от Закона за народната просвета, чл.14., ал.7, във връзка с ал.2 от Закона за общинската собственост; чл.11, ал. 3, ал.4 и ал.5 от Наредба №1 за общинската собственост на Общинския съвет; раздел І, чл.2, ал.1, т.3, т.7, т.15 и т.20-Б, ал. 5 и ал.6; раздел ІІ,.чл.3, чл.4 и чл. 5 от Наредба № 2 на Общинския съвет, Общинският съвет реши: 

І. Дава съгласие да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обособени части от учебни заведения на територията на гр. Русе за срок от пет години, както следва:
1. Помещение за фитнес зала, разположено в сутерена на ОУ”Васил Априлов”, намиращо се в гр. Русе, бул. “Липник” № 78”, с площ 230,00 кв. м, и начална месечна наемна 93,00 лв., определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.20-Б, ал. 6 и раздел ІІ, чл.чл. 3, чл.4 и чл.5 от Наредба №2 на ОбС.
2. Помещение за ученически бюфет, разположено в сутерена на СОУ ”Христо Ботев”, намиращо се в гр. Русе, ул.”Александровска” №3, с площ 132,00 кв.м. и начална месечна наемна цена – 322,00 лв., определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.3, ал. 5, ал. 6 и раздел ІІ, чл.3, чл.4 и чл. 5 от Наредба №2 на Общинския съвет.
3. Помещение за стоматологичен кабинет, разположено на първия етаж в сградата на СОУ „Възраждане”, намиращо се в гр. Русе, ул. „Студентска” №2, с площ 18,50 кв.м. и начална месечна наемна цена – 45,00 лв., определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1 , т.7, ал. 6 и раздел ІІ, чл.3, чл.4 и чл. 5 от Наредба №2 на Общинския съвет.
4. Помещения в СОУ „Васил Левски”, намиращо се в гр. Русе, ж.к.“Дружба-1″, ул.“Гео Милев“№ 1, както следва:
4.1. Помещение в сутерена на корпус “В” за производствени нужди, с площ от 354,00 кв.м. и начална месечна наемна цена – 386,00 лв., определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1 , т.15, ал. 6 и раздел ІІ, чл.3, чл.4 и чл. 5 от Наредба №2 на Общинския съвет.
4.2. Помещение в сутерена на корпус “А” за ученически бюфет, с площ от 92,30 кв.м. и начална месечна наемна цена – 193,00 лв., определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.3, ал.5, ал. 6 и раздел ІІ, чл.3, чл.4 и чл. 5 от Наредба №2 на Общинския съвет.
4.3. Помещение в сутерена на корпус “В” за фитнес зала, с площ от 147,00 кв.м. и начална месечна наемна 63,00 лв., определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.20-Б, ал. 6 и раздел ІІ, чл.3, чл.4 и чл. 5 от Наредба №2 на ОбС.
5. Помещения в СОУ „Йордан Йовков”, намиращо се в гр. Русе, бул. „Цар Освободител” № 117, както следва:
5.1. Помещение на първия етаж на училището за ученически бюфет, с площ от 20,00 кв.м. и начална месечна наемна цена – 106,00 лв., определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.3, ал.5, ал. 6 и раздел ІІ, чл.3, чл.4 и чл. 5 от Наредба №2 на Общинския съвет.
5.2. Помещение в сутерена на училището за спортна дейност, с площ от 210,00 кв.м. и начална месечна наемна цена – 86,00 лв., определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1 , т.20-Б, ал. 6 и раздел ІІ, чл.3, чл.4 и чл. 5 от Наредба №2 на Общинския съвет.
6. Помещение, за стоматологичен кабинет-приемна и кабинет за дентална медицина, в сградата на ОУ ”Братя Миладинови”, намиращо се в гр. Русе, ул. „Алеи Възраждане” №54, с площ от 20,00 кв. м. и начална месечна наемна цена – 48,00 лв., определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1 , т.7, ал. 6 и раздел ІІ, чл.3, чл.4 и чл. 5 от Наредба №2 на Общинския съвет.
7. Помещение за ученически бюфет, разположено в сградата на ОУ ”Ангел Кънчев”, намиращо се в гр. Русе, ул. „Българска морава” №6, с площ 11,60 кв.м. и начална месечна наемна цена – 57,00 лв., определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.3, ал. 5, ал. 6 и раздел ІІ, чл.3, чл.4 и чл. 5 от Наредба №2 на Общинския съвет.
8. Помещение за ученически бюфет, разположено в сградата на ОУ ”Любен Каравелов”, намиращо се в гр. Русе, ул. „Велико Търново” №19, с площ 17,00 кв.м. и начална месечна наемна цена – 71,00 лв., определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.3, ал. 5, ал. 6 и раздел ІІ, чл.3, чл.4 и чл. 5 от Наредба №2 на Общинския съвет.
9. Помещение за ученически бюфет, разположено в сутерена на сградата на МГ ”Баба Тонка”, намиращо се в гр. Русе, ул. „Иван Вазов” №18, с площ 42,00 кв.м. и начална месечна наемна цена – 117,00 лв., определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.3, ал. 5, ал. 6 и раздел ІІ, чл.3, чл.4 и чл. 5 от Наредба №2 на Общинския съвет.
II. Възлага на Кмета на Община Русе да създаде организация за провеждане на публичен търг с явно наддаване по т. І, след влизане в сила решението на Общинския съвет, да издаде заповеди на лицата спечелили конкурса и упълномощи директорите на училищата да сключат договори за наем за срок от пет години.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)