Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 324 Прието с Протокол № 14/19.11.2020 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.34, ал.1, т. 2 от Постановление №381 от 30.12.2019 година за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2020г., Общински съвет – Русе реши:

Утвърждава допълване на Приложение №18 Списък на лицата и длъжностите, имащи право на транспортни разходи утвърдено с Решение на Общински съвет № 66, прието с Протокол №5/10.02.2020г., както следва:
Чл. 34, ал.1
ДГ „Пролет”
Отпада:
Боянка Христова Маринова – Касиер-домакин, билети, освободена

Добавя се:

  1. Валентина Донева Върбанова – Касиер-домакин, билети, новоназначена

Лицето има право на транспортни разходи въз основа на трудовите задължения и изискванията за длъжността, определени с длъжностната характеристика.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Иво Пазарджиев)