Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 325

РЕШЕНИЕ № 325
Прието с Протокол № 18/16.10.2008 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 31, ал.1 от ЗПП; чл.14, ал.4 и 6 от ЗОС; чл.16, ал. 1 и 6 от Наредба №1 и раздел І, чл.2, ал.1, т.21; раздел ІІ, чл.чл.3, 4, 5 от Наредба №2, Общинският съвет реши:

1. Отлага приемане на решение за отдаване под наем на части от имоти, частна общинска собственост за клубове на политически партии.
2. Задължава кмета на Община Русе да внесе пълна информация за ползваната от политическите партии и НПО клубна база. До произнасянето на ОбС – Русе, партиите с изтекли договори могат да продължат да ползват помещенията, ако са коректни наематели на общината.