Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 327 от 20.09.2012 г.

Прието с Протокол № 15/20.09.2012 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 3 и ал. 4, чл. 16, чл. 18, ал. 1, т. 2 от Наредба № 2/15.03.2002 год. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси и Протокол № 5/11.05.2012 г. на комисията по чл. 8, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 2/2002г. на МТС, Общински съвет Русе реши:

І. Утвърждава Общинска транспортна схема в част – междуселищни линии, както следва:
1. Автобусна линия Русе – Мартен – Сандрово:
1.1. маршрут: Автогара „Изток”, бул. „Липник”, пл. „Оборище”, бул. „Цар Освободител”, ул. „Съединение”, ул. „Плиска” (ул. „Доростол”), бул. „Тутракан, Мартен, Сандрово;
1.2. спирки по маршрута: Русе АГ Изток, ІІІ-та поликлиника, Олимп, Белведере/Бриколаж, Болницата/ТМТ, Бр.Миладинови/Париж, Захар БИО, Техникум по АТ, Дунав мост, Мартен, Сандрово;
2. Автобусна линия Русе – Николово – Долно Абланово – Просена:
2.1. маршрут: Автогара „Изток”, ул. „Потсдам”, ул. „Никола Петков”, ул. „Тулча”, ул. „Доростол” (ул. „Плиска”), бул. „Съединение”, бул. „Цар Освободител”, пл. „Оборище”, бул. „Липник”, п.в. Мототехника, Николово, Просена, Долно Абланово;
2.2. спирки по маршрута: Русе АГ Изток, Плодекс, Бр.Миладинови/Фантастико, ТМТ/Болницата, Бриколаж/Белведере, Олимп, ІІІ-та поликлиника, КАТ, х.Генова чешма, Хиподрум, Дунарит, Николово, Просена, Долно Абланово;
3. Автобусна линия Русе – Басарбово:
3.1. маршрут: Автогара „Изток”, бул. „Липник”, бул. „Скобелев”, ул. „Стефан Стамболов”, ул. „Сент Уан”, ул. „Св.Димитър Басарбовски”, кв. Средна кула, Басарбово;
3.2. спирки по маршрута: Русе АГ Изток, ІІІ-та поликлиника, Олимп, СБА, МГ, Сент Уан/ПГРКК, „Кожарски завод”, Електро метал, Дъгов мост, Русаново мостче, Средна кула, Ново гробище, Канала, Басарбово;
4. Автобусна линия Русе – Червена вода – Ново село – Хотанца:
4.1. маршрут: Автогара „Изток”, бул. „Липник”, пл. „Оборище”, бул. „Цар Освободител”, п.в. „Волов”, бул. „Христо Ботев”, Образцов чифлик, Червена вода, Ново село, Хотанца;
4.2. спирки по маршрута: Русе АГ Изток, ІІІ-та поликлиника, Олимп, Оборище/Бриколаж, Симовата мелница/Й.Йовков, ЗПП, Дом „Майка и дете”, пам. Русофили, Птицекланица, Образцов чифлик, Птицекомбинат, Червена вода, Ново село, Хотанца;
5. Автобусна линия Русе – Семерджиево – Ястребово:
5.1. маршрут: Автогара „Изток”, бул. „Липник”, пл. „Оборище”, бул. „Цар Освободител”, п.в. „Волов”, бул. „Христо Ботев”, Образцов чифлик, Червена вода, Семерджиево, Ястребово;
5.2. спирки по маршрута: Русе АГ Изток, ІІІ-та поликлиника, Олимп, Оборище/Бриколаж, Симовата мелница/Й.Йовков, ЗПП, Дом „Майка и дете”, пам. Русофили, Птицекланица, Образцов чифлик, Птицекомбинат, Червена вода, Семерджиево, Ястребово;
6. Автобусна линия Русе – Тетово:
6.1. маршрут: Автогара „Изток”, бул. „Липник”, пл.”Оборище”, бул. „Цар Освободител”, п.в. „Волов”, бул. „Христо Ботев”, Образцов чифлик, Червена вода, Ново село; Тетово;
6.2. спирки по маршрута: Русе АГ Изток, ІІІ-та поликлиника, Олимп, Оборище/Бриколаж, Симовата мелница/Й.Йовков, ЗПП, Дом „Майка и дете”, пам. Русофили, Птицекланица, Образцов чифлик, Птицекомбинат, Червена вода, Ново село, Тетово;
7. Автобусна линия Русе – Бъзън:
7.1. маршрут: Автогара „Изток”, бул. „Липник”, пл.”Оборище”, бул. „Цар Освободител”, п.в. „Волов”, бул. „Христо Ботев”, ДЗС, Бъзън
7.2. спирки по маршрута: Русе АГ Изток, ІІІ-та поликлиника, Олимп, Оборище/Бриколаж, Симовата мелница/Й.Йовков, ЗПП, Дом „Майка и дете”, пам. Русофили, ДЗС, Бъзън;
8. Автобусна линия Русе – Танкодрум
1.8.1. маршрут: Автогара „Юг“, бул. „Цар Освободител“, п.в. „Волов“, бул. „Христо Ботев“, бул. „Бозвели“, ул. „Борисова“, бул. „Скобелев“, бул. „Липник“, Хиподрум, Танкодрум;
1.8.2. спирки по маршрута: Русе АГ Юг, ЗПП/Технополис, Бозвели/бл.Пушкин, Борисова кръстовището с М. Луиза, Музикална гимназия/ІІ-ра поликлиника, СБА, М. Бриколаж/Ялта, Н. Киров, Олимп, ІІІ-та поликлиника, КАТ, Хиподрум, Танкодрум;
ІІ. Утвърждава приложените характеристики и маршрутни разписания на междуселищните автобусни линии, както следва:
1. За линията Русе – Мартен – Сандрово: 4 бр. делнични разписания, 2 бр. празнични (съботни) и 2 бр. празнични (неделни) разписания;
2. За линията Русе – Николово – Долно Абланово – Просена: 3 бр. делнични, 2 бр. празнични;
3. За линията Русе – Басарбово: 4 бр. делнични, 2 бр. празнични разписания;
4. За линията Русе – Червена вода – Ново село – Хотанца: едно разписание, за ежедневно изпълнение;
5. За линията Русе – Семерджиево – Ястребово: едно разписание, за ежедневно изпълнение;
6. За линията Русе – Тетово: едно разписание, за ежедневно изпълнение;
7. За линията Русе – Бъзън: едно разписание, за ежедневно изпълнение;
8. За линията Русе – Танкодрум: едно разписание; изпълнява се от 1 април до 30 октомври; изпълнява се в петък, събота и неделя;
ІІІ. Определя за изпълнение с автобуси за превоз на трудноподвижни лица следните разписания по направленията, както следва:
1. Русе – Мартен – Сандрово: общ брой курсове-117, от които 43 бр. за ТПЛ, както следва:
1.1. ІV-то делнично с 11 курса;
1.2. ІІ-ро празнично (съботно) с 16 курса;
1.3. ІІ-ро празнично (неделно) с 16 курса;
2. Русе – Николово – Долно Абланово – Просена: общ брой курсове-64, от които 27 бр. за ТПЛ, както следва:
2.1. ІІІ-то делнично с 16 курса;
2.2. ІІ-ро празнично с 11 курса;
3. Русе – Басарбово: общ брой курсове-80, от които 28 бр. за ТПЛ, както следва:
3.1. І-во делнично с 11 курса;
3.2. ІІ-ро празнично със 17 курса;
4. Русе – Червена вода – Ново село – Хотанца: цялото разписание с 8 бр. курсове;
5. Русе – Семерджиево – Ястребово: цялото разписание с 11 бр. курсове;
6. Русе – Тетово: цялото разписание с 8 бр. курсове;

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)

Настоящото решение подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе в едномесечен срок от неговото съобщаване.