Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 327

РЕШЕНИЕ № 327
Прието с Протокол № 18/16.10.2008 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 56, ал.1 от ЗУТ, чл.14., ал.7 от ЗОС; чл.12, ал.ал.1 и 2, чл. 17 от Наредба №1; раздел І, чл.2, ал.1, т.т. 1 и ал.2; раздел ІІ, чл.чл.3 и 5 от Наредба № 2.; чл.21, ал.1 от Наредба №7, Общинският съвет реши:
І. Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на части от терени ПОС, за поставяне на:
1. Павилион за търговска дейност и мостри на дограми и щори на ул. “Николаевска” между бл. „Толбухин” и Универмага /точка №3 от схемата/, с площ – 20,00кв.м. и начална наемна цена 232,00лв., определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.1 и ал.2; раздел ІІ, чл.чл.3 и 5 от Наредба №2. 2. Павилион за продажба на вестници и списания на ул.“Неофит Рилски” до бл. „Академик” /точка №48 от схемата/, с площ – 6,50кв.м. и начална наемна цена 70,00лв., определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.1 и ал.2; раздел ІІ, чл.чл.3 и 5 от Наредба №2.
ІІ. Упълномощава Кмета на Община – Русе да създаде организация за провеждане на публичен търг с явно наддаване по точка І. след влизане в сила Решението на Общинския съвет и сключи договори за наем с лицата спечелили публичния търг.
Срок на договорите – пет години.