Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 328 от 20.09.2012 г.

Прието с Протокол № 15/20.09.2012 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал.1, т.7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 6, ал. 1, т. „к” от Закона за местните данъци и такси, Общински съвет-Русе реши:

1. Приема Наредба за изменение на Наредба № 16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе, както следва:
Чл. 53 ”а”, ал. 2 вместо: „За издаване на холограмни стикери за таксиметрови автомобили се събира такса 8лв./бр.“ да се чете: „За издаване на два броя холограмни стикери за таксиметрови автомобили се събира такса 2,92лв./бр.“.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)