Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 33

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 33
Прието с Протокол № 5/18.01.2008 г.

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 129, ал.1 от ЗУТ, Общинският съвет реши:

1. Да бъде утвърден проект за ПУП –  Парцеларен план за довеждащ водопровод ф 400 от ПС “Дунарит “ до НКВ в Русенски индустриален парк, местност “ Слатина “ – гр. Русе.