Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 331

РЕШЕНИЕ № 331
Прието с Протокол № 18/16.10.2008 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл.18 от Закона за общинските бюджети, Общинският съвет реши:

1. Утвърждава промяна в списъка на длъжностите и лицата имащи право на транспортни разходи, съгласно чл.30 от ПМС 15/01.02.2008 г., утвърден с Решение на Общински съвет № 83 от 28.02.2008 г., както следва:
ФУНКЦИЯ „Образование”
СОУ „Фридрих Шилер”
– Марияна Недева Иванова – З А С – билети, считано от 01.09.2008 г. на мястото на Снежана Викторова Доменикова – напуснала.
– Милена Атанасова Чакалова – Секретар – билети, считано от 01.09.2008 г. на мястото на Жулиета Лазарова Иванова – напуснала.
ОУ „ Св.Св.Кирил и Методий” с.Николово
– Румянка Минчева Кънева – учител – билети, считано от 15.09.2008 г. – новоназначена.
ФУНКЦИЯ „Икономически дейности и услуги”
Общински младежки дом – Теодора Петрова Траянова – организатор – билети, считано от 01.10.2008 г.
Общинска администрация:
– Здравка Иванова Господинова – хигиенист, билети, считано от 01.10.2008 г.
– Галя Богданова Николова – хигиенист, билети, считано от 01.10.2008 г.
– Пенка Георгиева Пейчева – хигиенист, билети, считано от 01.10.2008 г.
– Даринка Радославова Савова – вътрешен одитор, билети, считано от 01.10.2008 г.