Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 332 от 20.09.2012 г.

Прието с Протокол № 15/20.09.2012 г.

На основание чл. 21 ал. 1 т. 8, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 117 от Закона за здравето, Общинският съвет реши:
1. Дава съгласие за разкриване на раздавателен пункт към Детска млечна кухня – Русе в сутерен на ОДЗ „Синчец”, кв. Средна кула, ул. „Бачо Киро” № 10, считано от 01.10.2012 г., с цел подпомагане на семействата при отглеждане на деца до 3 годишна възраст и осигуряване на тяхното физическо и психическо развитие.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)