Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 332 Прието с Протокол № 14/19.11.2020 г.

На основание чл. 45, ал. 9, във връзка с чл. 45, ал. 7, и чл. 21, ал. 2, пр. IV от ЗМСМА, Общински съвет – Русе реши:

Отменя свое Решение № 281, прието с Протокол № 13 от 22.10.2020 г. в частта му по точка 2.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Иво Пазарджиев)