Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 332

РЕШЕНИЕ № 332
Прието с Протокол № 18/16.10.2008 г.

На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл.36, ал. 2 и 3 от ЗСПЗЗ и във връзка с чл. 41, ал.2 от ЗОС, Общински съвет – Русе реши:

1. Определя оценките на общински земи, върху които е било учредено право на ползване въз основа на актове посочени в § 4 от ПРЗ на ЗСПЗЗ, съгласно “Наредба за реда за определяне на цени на земеделските земи” както следва:

№ на ПИ

местност

ползвател

стойност в лв

1

490

Астарджийка

Иван Илиев Драгнев

230,00

   2

491

Астарджийка

Петко Ангелов Петков

226,00

3

492

Астарджийка

Тодора Иванов Недкова

236,00

4

495

Астарджийка

Милен Маринов Зоров

221,00

5

173

Кону Бунар

Тодор Стойков Тодоров

295,00

   6

172

Кону Бунар

Н-ци на Йордан Христов Бъчваров

172,00

   7

118

Касева чешма

Н-ци на Георги Николов Дончев

492,00

   8

39

Сметището

Шефкъ Ахмед Юсеин

268,00

  9

466

Над езерото

Рашко Георгиев Димов

255,00

10

2262

Липака 1

Н-ци на Никола Билчев Билчев

291,00

11

2266

Батмиш 1

Атанас Митев Даскалов

301,00

12

148

Хаджиген. чешма

Пенка Тодорова Боева

537,00

13

149

Хаджиген.чешма

Христо Славов Христов

396,00

14

150

Хаджиген.чешма

Мицо Великов Мицов

369,00

15

151

Хаджиген.чешма

Елена Иванова Йорданова

432,00

16

152

Хаджиген.чешма

Иван Минев Петров

384,00

17

153

Хаджиген.чешма

Райна Захариева Василева

359,00

18

154

Хаджиген.чешма

Енчо Кръстев Енчев

409,00

19

155

Хаджиген.чешма

Илия Георгиев Илиев

514,00

20

144

Хаджиген.чешма

Н-ци на Анто Йорданов Петров

315,00

21

146

Хаджиген.чешма

Кирил Русалинов Кирилов

358,00

22

147

Хаджиген.чешма

Радка Василева Савова

405,00

23

156

Хаджиген.чешма

Н-ци на Георги Андонов Георгиев

404,00

24

157

Хаджиген.чешма

Тодор Павлов Ненков

348,00

25

158

Хаджиген.чешма

Николай Иванов Колев

412,00

26

160

Хаджиген.чешма

Стати Георгиев Стоянов и Велико Николаев Георгиев

874,00

27

161

Хаджиген.чешма

Йордан Русанов Костов

477,00

28

162

Хаджиген.чешма

Георги Иванов Стоянов

592,00

29

163

Хаджиген.чешма

Стоянка Петрова Димитрова

465,00

30

164

Хаджиген.чешма

Бойка Петрова Христова

481,00

31

165

Хаджиген.чешма

Любен Дончев Вълчев

329,00

32

166

Хаджиген.чешма

Димитър Петков Петров

416,00

33

173

Хаджиген.чешма

Захарин Крумов Маноилов

379,00

34

174

Хаджиген.чешма

Георги Тодоров Календжиев

423,00

35

175

Хаджиген.чешма

Димитрина Иванова Игнатова

504,00

36

132

Хаджиген.чешма

Иван Тодоров Иванов

536,00

37

133

Хаджиген.чешма

Русан Тодоров Гордеев

470,00

38

135

Хаджиген.чешма

Минчо Димитров Димитров

374,00

39

136

Хаджиген.чешма

Йордан Станев Коев

350,00

40

138

Хаджиген.чешма

Н-ци на Васил Колев Вълчев

368,00

41

140

Хаджиген.чешма

Никола Йорданов Катранов

422,00

42

141

Хаджиген.чешма

Антон Алипиев Георгиев и Силвия Антонова Иванова

757,00

43

143

Хаджиген.чешма

Стоян Томов Михалчев

663,00