Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 333 от 20.09.2012 г.

Прието с Протокол № 15/20.09.2012 г.

На основание чл. 21 ал. 1 т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 20а, ал. 3 и чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за закрила на детето и чл. 3 от Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето, Общинският съвет реши:

1. Приема Общинската програма за закрила на детето за 2012 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)

Изтеглете ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2012 г. НА ОБЩИНА РУСЕ от тук