Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 333

РЕШЕНИЕ № 333
Прието с Протокол № 18/16.10.2008 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 51, ал. 8 и 9 от ЗОС Общинският съвет – гр. Русе реши:

1. Намалява активите на “Хляб и хлебни изделия” ЕООД, гр. Русе с 28020,01 лв., общата балансова стойност към 31.08.2008 г. на следните търговски обекти:
– магазин “Твърдина”, ул. Доростол 51, акт за общинска собственост № 2836 от 31.05. 1999 г., балансова стойност 2011,60 лв.;
– магазин “Първа пролет”, ул. Плиска 5, акт за общинска собственост № 584 от 26.08.1996 г., балансова стойност 1353,12 лв.;
– магазин “Панайот Хитов”, ул. Панайот Хитов 48 А, акт за общинска собственост № 583 от 28.08.1996 г., балансова стойност 4833,91 лв.;
– магазин “Шипка”, ул. Шипка 110, акт за общинска собственост № 2835 от 31.05.1999 г., балансова стойност 0 лв.;
– магазин “Камен”, ж. к. “Здравец – изток”, акт за общинска собственост № 3126 от 25.08.1999 г., балансова стойност 0 лв.;
– магазин “Русия”, ул. Н. Обретенов 90, акт за общинска собственост № 3129 от 25.08.1999 г., балансова стойност 5445,69 лв.;
– магазин “Варшава”, ж. к. “Здравец – изток”, акт за общинска собственост № 3127 от 25.08.1999 г., балансова стойност 0 лв.;
– магазин и фурна “клон 4”, ул. Александровска 91, акт за общинска собственост № 1324 от 08.08.5.1997 г., балансова стойност 1869,40 лв.;
– магазин “Витоша” /клон 5/, ул. Борисов 16, акт за общинска собственост № 107 от 27.07.1995 г., балансова стойност 12506,29 лв.
2. Увеличава активите на Община Русе с 28020,01 лв., общата балансова стойност към 31.08.2008 г. на следните търговски обекти:
– магазин “Твърдина”, ул. Доростол 51, акт за общинска собственост № 2836 от 31.05. 1999 г., балансова стойност 2011,60 лв.;
– магазин “Първа пролет”, ул. Плиска 5, акт за общинска собственост № 584 от 26.08.1996 г., балансова стойност 1353,12 лв.;
– магазин “Панайот Хитов”, ул. Панайот Хитов 48 А, акт за общинска собственост № 583 от 28.08.1996 г., балансова стойност 4833,91 лв.;
– магазин “Шипка”, ул. Шипка 110, акт за общинска собственост № 2835 от 31.05.1999 г., балансова стойност 0 лв.;
– магазин “Камен”, ж. к. “Здравец – изток”, акт за общинска собственост № 3126 от 25.08.1999 г., балансова стойност 0 лв.;
– магазин “Русия”, ул. Н. Обретенов 90, акт за общинска собственост № 3129 от 25.08.1999 г., балансова стойност 5445,69 лв.;
– магазин “Варшава”, ж. к. “Здравец – изток”, акт за общинска собственост № 3127 от 25.08.1999 г., балансова стойност 0 лв.;
– магазин и фурна “клон 4”, ул. Александровска 91, акт за общинска собственост № 1324 от 08.08.5.1997 г., балансова стойност 1869,40 лв.;
– магазин “Витоша” /клон 5/, ул. Борисов 16, акт за общинска собственост № 107 от 27.07.1995 г., балансова стойност 12506,29 лв.
3. Намалението на активите на “Хляб и хлебни изделия” ЕООД, гр. Русе да се извърши за сметка на собствения капитал на дружеството, група “Резерви”.
4. Задължава гл. счетоводители на “Хляб и хлебни изделия” ЕООД, гр. Русе и на Община Русе да отразят счетоводно преминаването на активите от дружеството към Общината.