Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 334 от 20.09.2012 г.

Прието с Протокол № 15/20.09.2012 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие Община Русе да сключи договор за финансиране на проект “Духът на Дунав в пристанищните общности” по Оперативна програма за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007-2013г.
2. Дава съгласие Община Русе да осигури съфинансиране от 2,18% от общия бюджет на проекта на Партньор 2 – Художествена галерия, в размер на 739,21 лева, като тези средства ще бъдат възстановени на Община Русе от приходи на Художествената галерия.
3. Декларира наличието на средства за финансиране на дейностите по проекта, до възстановяването им от програмата.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)