Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 335 от 20.09.2012 г.

Прието с Протокол № 15/20.09.2012 г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.20, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на ОбС – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, общинският съвет реши:

1. Допълва задачата на работната група, създадена с Решение № 284/12.07.2012 г. със следната дейност – работа по изпълнение на решенията на Стратегия 2020 на територията на Община Русе в рамките на този мандат на Общинския съвет.
2. Удължава срока по точка 3 от Решение № 284/12.07.2012 г. до 01.11.2012 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)