Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 335 Прието с Протокол № 15/26.11.2020 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.2 и ал. 7, чл. 39, ал. 4 от Закона за общинската собственост; във връзка с чл. 56, ал.1, т. 2 и ал. 5 от Закона за устройство на територията; във връзка чл. 44, ал. 4 от Наредба №1 на Общинския съвет за общинската собственост, Общински съвет – Русе реши:

                 1. Дава съгласие да се учреди безвъзмездно право на ползване за периода от 21.12.2020 г. до 03.01.2021 г. включително, на Сдружение „Развитие на социалния капитал”, ЕИК 177003362 за павилион №24  – ЧОС, от организиран в гр. Русе, зона „Б“ , пл. „Света троица“, Тематичен Коледен базар, съобразно подробна схема по чл. 56 от ЗУТ, утвърдена от Главния архитект на Община Русе на 29.06.2020 г. и Разрешение за поставяне №62 от 29.06.2020 г. на Главния архитект на Община Русе, за провеждане на благотворителна кампания за набиране на средства чрез предлагане на стоки, съответстващи на коледно-новогодишната тематика на базара, при спазване на законодателството в областта на държавните помощи.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                        (Иво Пазарджиев)