Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 336 от 20.09.2012 г.

Прието с Протокол № 15/20.09.2012 г.

На основание чл. 21, ал.1, т.1 от ЗМСМА и чл.39, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общинският съвет реши:

1. Освобождава Анжела Костадинова Иванова като член на Постоянната комисия по икономическа и инвестиционна политика, като на нейно място избира Събина Иванова Павлова.
2. Освобождава Анжела Костадинова Иванова като член на Постоянната комисия по култура и религиозни въпроси, като на нейно място избира Диана Стефанова Калинова.
3. Освобождава Анжела Костадинова Иванова като член на Комисията по чл. 25, ал. 1, т. 3 от ЗПУКИ, като на нейно място избира Диана Стефанова Калинова.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)