Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 337

РЕШЕНИЕ № 337
Прието с Протокол № 18/16.10.2008 г.

На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, във връзка с чл. 79, ал.1 и ал.4 от Закона за опазване на околната среда и във връзка с чл.50, т.3 от Закона за лечебните растения, Общинският съвет реши:

1. Приема „Програма за управление на лечебните растения в община Русе” към Програма за опазване на околната среда на община Русе.