Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 339

РЕШЕНИЕ № 339
Прието с Протокол № 18/16.10.2008 г.

На основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 79, ал.5 от Закона за опазване на околната среда и във връзка с чл.29, ал.3, т.2 от Закона за управление на отпадъците, Общинският съвет реши:

1.Приема Актуализация на Програма за управление на дейностите по отпадъците на община Русе.