Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 34

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 34
Прието с Протокол № 5/18.01.2008 г.

        На основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА и чл.137, ал.1, т.5, чл.147, ал.1, чл.141, ал.7 от Търговския закон и чл.22, ал.1 от Наредба №9, Общинският съвет   реши:

    1. Избира инж.Камен Иванов Каменаров за управител на “Паркстрой” ЕООД за срок от три години, считано от 01 януари 2008 г.
    2. Възлага на Кмета на Община Русе да оформи продължението на договора с инж.Камен Иванов Каменаров за срок от 01 януари 2008 г. до 31 декември 2010 г.