Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 341

РЕШЕНИЕ № 341
Прието с Протокол № 18/16.10.2008 г.

На основание чл.21, ал.1, т.23, във връзка чл.17, ал.1, т.7 от ЗМСМА, чл.19 от Правилника за организацията и дейността на домовете за деца и Методическото указание за неговото прилагане, Общинският съвет реши:

1. Приема и утвърждава институционалните проекти трите дома за деца, лишени от родителски грижи, и проектите за реформиране на ДДЛРГ “Надежда” и “Св. Димитър Басарбовски” и за преструктуриране на ДДЛРГ “Райна Гатева” на територията на община Русе.