Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 342

РЕШЕНИЕ № 342
Прието с Протокол № 18/16.10.2008 г.

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.134, ал.2 от ЗУТ, общинският съвет реши:

1. Дава съгласие за изменение на Общия устройствен план на град Русе за територията северно от пътя Русе – Силистра, източно от „Свободна зона – Русе” и западно от КТМ, с оглед намерението за изграждане на общинско пристанище.