Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 343

РЕШЕНИЕ № 343
Прието с Протокол № 18/16.10.2008 г.

На основание чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, общинският съвет реши:

1. Дава съгласие за участие на Община Русе в програмата на проект „Красива България” през 2009 година.