Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 346

РЕШЕНИЕ № 346
Прието с Протокол № 18/16.10.2008 г.

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.129, ал.1 от ЗУТ, Общинският съвет реши:

1. Да бъде утвърден проект за ПУП – Парцеларен план в Русенски индустриален парк, местност “Слатина в гр. Русе на събирателна улица от кръстовището с довеждащ път през ОТ 9479,9480,9481,9482,9483,9485 до кръстовището с път за помпена станция “Дунарит”.