Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 348

РЕШЕНИЕ № 348
Прието с Протокол № 18/16.10.2008 г.

На основание чл.23 от Наредба № 9 на ОбС – Русе, във връзка с чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА, общинският съвет реши:

1. Избира Лидия Тодорова Гънгълова за управител на „Обреден дом” ЕООД до провеждане на конкурс.