Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 350 от 18.10.2012 г.

Прието с Протокол № 16/18.10.2012 г.

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, 34, ал.4 от ЗОС, чл.35, ал.5 от ЗОС, чл.26, ал.2 т.4 и чл.46, ал.8 от Наредба №1 на Общински съвет – Русе, Общинският съвет реши:

1. Дарява на Спортно училище „Майор Атанас Узунов” – Русе АВТОБУС „NEOPLAN 216” с ДК № Р8300 ВА и идентификационен номер 784612, с балансова стойност 27 000 лв.
2. Упълномощава Кмета на Община Русе да сключи договор със Спортно училище „Майор Атанас Узунов” – Русе за дарение, като разходите по сделката са за сметка на Спортно училище „Майор Атанас Узунов” – Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)