Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 353 от 18.10.2012 г.

Прието с Протокол № 16/18.10.2012 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общинският съвет реши: 

1. Дава съгласие за започване на процедура по избор на изпълнител на подземни съоръжения за паркиране за приблизително 1000 места в Централна градска част, както и създаване и управление на „Синя зона“;
2. Кметът на Община Русе да предложи процедура, съобразно действащото законодателство, за избор на изпълнител за изграждане на подземни съоръжения за паркиране на територията на ЦГЧ, както и създаване и управление на „Синя зона“.
3. До реализирането на инвестиционното намерение по т.1, зоните за кратковременно паркиране в ЦГЧ не могат да се променят, като управлението им ще се осъществява от ОП „Комунални дейности”.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)