Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 353

РЕШЕНИЕ № 353
Прието с Протокол № 19/20.11.2008 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл.18 от Закона за общински бюджети, Общинският съвет реши:

1. Утвърждава промяна в списъка на длъжностите и лицата имащи право на транспортни разходи съгласно чл.30 от ПМС 15/01.02.2008 г., утвърден с Решение на Общински съвет № 83 от 28.02.2008 г., както следва:
ФУНКЦИЯ „Образование”
ОУ „Никола Обретенов”
– Айгюл Даудова Ахмедова – З А С – билети, считано от 01.09.2008 г. на мястото на Валя Стефанова Стефанова – напуснала.
ОУ „Братя Миладинови”
– Миглена Николова Ковачева – Домакин – билети, считано от 01.10.2008 г. на мястото на Снежана Иванова Василева – напуснала.