Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 354 Прието с Протокол № 13/19.09.2016 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 64а, ал. 2 от ЗЗБ, Общинският съвет реши:

1. Определя Веселко Цветков за представител на Общински съвет – Русе в Областния съвет за намаляване на риска от бедствия.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)