Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 356 от 18.10.2012 г.

Прието с Протокол № 16/18.10.2012 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл.18 от Закона за общинските бюджети и чл.51 ал.2 от Наредба на Общински съвет № 23 за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет, чл.29 ал.2 от Постановление № 367 от 29 декември 2011 година за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2012 г., Общинският съвет реши:

1. Утвърждава допълване на списъка на педагогическия персонал в детските градини и училища, пътуващ от местоживеенето до месторабота, имащ право на транспортни разходи в бюджет 2012 година, утвърден с Решение на Общински съвет № 69 от 16.02.2012 г. – Приложение № 18, както следва:
По Приложение №18
Отдел „Образование, мл.дейности и спорт”
ЦДГ „Червената шапчица” гр. Русе
Отпадат:
1. Ергюл Реджебова Илиязова – старши учител;
2. Надя Димитрова Минкова – старши учител.
Добавят се:
1. Станка Василева Неделчева – старши учител;
2. Стефка Венелинова Бърдарска – старши учител.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)