Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 357 от 18.10.2012 г.

Прието с Протокол № 16/18.10.2012 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл.18 от Закона за общинските бюджети и чл.51, ал.2 от Наредба на Общински съвет № 23 за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет, чл.29, ал.2 от Постановление № 367 от 29 декември 2011 година за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2012 г., Общинският съвет реши:

1. Утвърждава допълване на списъка на персонала, имащ право на транспортни разходи в бюджет 2012 година, утвърден с Решение на Общински съвет № 69 от 16.02.2012 г.- Приложение № 17, както следва:
Дирекция МДТ
Петя Ганева Топузанова – Технически изпълнител-деловодител-от билети на карта
Отдел „Образование, мл.дейности и спорт”
ОУ „Отец Паисий”, гр. Мартен
1. Йорданка Атанасова Минкова – Гл. счетоводител – билети – отпада поради излизане в отпуск по майчинство, считано от 02.07.2012г., като се заменя с
2. Велислава Руменова Януарова – Гл. счетоводител- билети
НУ „Васил Априлов”, с. Хотанца
1. Еленка Цанева Русева – Гл. счетоводител – билети – отпада поради пенсиониране, като се заменя с
2. Саша Илиева Каназирева – Гл. счетоводител – билети
ЦДГ „Червената шапчица” гр. Русе, филиал с. Бъзън
Исмет Мехмедов Ахмедов – домакин-освободен от длъжност, считано от 03.09.2012г. и се заменя с
Есмерай Севимова Исмаилова – домакин – билети
ОУ „Свети Свети Кирил и Методий” с. Николово
Наталия Михайлова Николова – възпитател – билети
Кметство с. Ново село
1. Детелина Недева Добрева – Гл. специалист в кметството – билети – отпада поради напускане и се заменя с
2.Веса Спасова Денева – Гл. специалист в кметството – билети.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)